abergersen

About Arne Bergersen

Arne er en tenker som ofte bruker mange ord for å uttrykke seg. Enten det er skriftlig eller muntlig. Å blogge med hard egenjustis på mengde ord er terapi. Med over 26 år i IT-konsulentbransjen trekker han på erfaringer og er som leder mer interessert i menneskene enn teknologien.

Hverdagen som konsulent i IT-bransjen – Del 6 – Lytt, Tenk, Tal

Husker jeg riktig fra min tid i Forsvaret hadde vi et mantra rundt bruk av radiosamband som het “Lytt, Tenk, Tal”. Meningen var at vi ikke skulle blokkere sambandet med meningsløst pjatt, eller holde det opptatt mens vi tenkte over hva vi skulle si. En tidligere kollega, og en jeg verdsetter som mentor og rådgiver, […]

By ||Uncategorized|0 Comments

Hverdagen som konsulent i IT bransjen – Del 5 – Rådgiveren

Alle vil være en strategisk rådgiver for sin kunde, men er det det det kunden trenger?

På en paneldebatt jeg overvar i Canada for rundt 6 år siden ble vi tilhørere spurt om vi ønsket å være «trusted advisors for our customers». Jeg tror vi alle rakk opp hånden. Hvem har ikke lyst til det? Å […]

By ||Uncategorized|0 Comments

Hverdagen som konsulent i IT bransjen – Del 4 – Kunden betaler for tiden din

I min tid som leder har jeg fått et par konsulent sendt i retur av kunder. Dette har heldigvis skjedd svært sjeldent, og det er spesielt en fellesnevner ute og går: Respekt for at kunden betaler for tiden din, og hvordan du fremstår i forhold til dette.

Det tydeligste eksemplet kom da en konsulent en dag […]

By ||Uncategorized|0 Comments

Hverdagen som konsulent i IT bransjen – Del 3 – Tid

Det finnes to typer mennesker, ble jeg fortalt. De som ser på tid som et relativt konsept og de som ser på tid som en avtale. Selv er jeg i siste kategori, og kjenner det fysisk i kroppen om jeg nærmer meg å bli forsinket til en avtale. Siden alle ikke tenker som meg har […]

By ||Uncategorized|0 Comments

Hverdagen som konsulent i IT bransjen – Del 2: Tillit

Hva har tillit å si for en konsulent? Og hvordan bygger du tillit?

Da jeg var innleid som konsulent hos Hydro Data tidlig i 90-årene var det en del av oss som reagerte på at tilbud for Hydro ansatte ikke gjaldt oss konsulenter. Det var ofte satt opp lapper på oppslagstavlen (som du må huske at var […]

By ||Uncategorized|0 Comments

Hverdagen som konsulent i IT bransjen – Del 1

For en som har vært med i IT bransjen de siste 27 årene har det unektelig vært mange endringer. Samtidig er det noen er ved det samme: Hva som forventes av deg som konsulent. Jeg startet min egen karriere som konsulent og holdt det gående et tiår med leveranser til kunder, både i Norge og […]

By ||Uncategorized|0 Comments