I min tid som leder har jeg fått et par konsulent sendt i retur av kunder. Dette har heldigvis skjedd svært sjeldent, og det er spesielt en fellesnevner ute og går: Respekt for at kunden betaler for tiden din, og hvordan du fremstår i forhold til dette.

Det tydeligste eksemplet kom da en konsulent en dag satt på kontoret i stedet for å være ute hos kunden. Kunden var en konservativ bedrift, med krav til kleskode og stil. Samtalen med konsulenten gav en siden av saken, men når jeg tok kontakt med kunden ble det fort klart: Konsulenten ble observert mens han surfet på vg.no. Dette ble påpekt av innleier og det ble klart informert om at de ikke betalte for at vedkommende leste nyheter på jobb. Når samme konsulent to dager senere igjen ble funnet surfende på samme side ble han bedt om å pakke sammen og aldri returnere.

En annen konsulent opplevde en kjedelig episode hos en annen kunde. Han skulle levere en løsning og satt alene ute hos kunden. Det var mye script involvert og i stedet for å huske alle kodelinjer i hodet brukte han Google for å finne frem til bloggene han visste hadde disse scriptene lagret og tilgjengelig. Kunden så bare at konsulenten satt og søkte etter informasjon og trodde dermed ikke at vedkommende var kompetent til oppgaven. Jeg fikk dermed beskjed om at konsulenten var persona non grata og ikke ønsket hos denne kunden lenger.

wall of shameDette kan oppleves som strengt, spesielt for de som i dag ikke kjenner en annen hverdag enn den digitale. Samtidig er det ikke vanskelig å se dette fra kundens perspektiv. Du skal være den profesjonelle part, komme forberedt og jobbe for kunden de timene du tar betalt for. En liten time med forberedelse for den siste av de to eksemplene ville gitt en minnepinne med scriptene på. Dette ville igjen gitt kunden opplevelsen av å få en som hadde forberedt seg på besøk, og levert det lille ekstra.
For det første eksemplet er det så uendelig lett å sammenligne med alle andre typer håndverkere. Ville vi selv akseptert at den som pusser opp kjøkkenet vårt på timebetaling, satt og leste VG med “beina på bordet”? Eller satt på en krakk og surfet på telefon i stedet for å gjøre jobben sin? Vi vet vel alle svaret på det.

Teneras konsulenter skal ha kundens beste i fokus, være forberedt og skape merverdi. Kontaktinformasjon for de som vil bli med på laget finner du her.