Alle vil være en strategisk rådgiver for sin kunde, men er det det det kunden trenger?

På en paneldebatt jeg overvar i Canada for rundt 6 år siden ble vi tilhørere spurt om vi ønsket å være «trusted advisors for our customers». Jeg tror vi alle rakk opp hånden. Hvem har ikke lyst til det? Å være den som får sitte ved Kongens bord og være med på å utforme de store linjene, avgjøre slagene og etterpå sole seg i glansen av triumfen for gode løsninger?

Vi kom ganske raskt ned på jorden igjen når paneldeltagerne fortalte at det kunne vi bare glemme. For hver enkelt av de var det rom til en eller to eksterne som fikk anledning til å delta i den type diskusjoner. Strategi var et fag på linje med så mye annet, og om du var selger eller tekniker burde du være god i dine fag. Ikke god på strategiutvikling.Strategy

Dette medført litt snurte grynt og sårede følelser, men de har kanskje rett? Om du som konsulent er leid inn for å gjøre en jobb er det viktigste at den jobben gjøres godt. Min beste forklaring på strategi, taktikk og operasjon er som følger:

  • Strategi handler om å gjøre de rette tingene
  • Taktikk handler om å gjøre tingene riktig
  • Operasjon handler om å sikre at de rette tingene skjer om og om igjen på riktig måte – uten avvik

Ofte er IT-konsulenter leid inn for å håndtere taktikken, og helst omsette denne i operasjonell funksjon. De strategiske valgene for den plattformen du da jobber med er mest sannsynlig tatt for lenge siden.

Tillit, som jeg tidligere har skrevet om, springer ut fra en kombinasjon av gode faglige leveranser og personlig væremåte. Og når tillit er til stede kan det være at du blir spurt om råd, og dermed får anledning til å gi innspill til videre strategiske valg, men det er i så fall fordi du nå gjør tingene riktig først.

Vi i Tenera har konsulenter som representerer hele skalaen fra rådgivning til operasjon og drift. Vil du vite mer om oss, eller er du nysgjerrig på om vi er din neste arbeidsgiver? Ta kontakt med oss her.