Husker jeg riktig fra min tid i Forsvaret hadde vi et mantra rundt bruk av radiosamband som het “Lytt, Tenk, Tal”. Meningen var at vi ikke skulle blokkere sambandet med meningsløst pjatt, eller holde det opptatt mens vi tenkte over hva vi skulle si. En tidligere kollega, og en jeg verdsetter som mentor og rådgiver, Helge Marstrander, kommenterte en tidligere post i denne serien og uttrykte frustrasjon over konsulenter som kommuniserte svakt. Ordrett skrev han blant annet:

I kommunikasjon er det vel så viktig å lytte til hva som sies, hva som blir usagt og gjøre avsjekk med kunden om oppdraget underveis.

Her mener jeg Helge peker på noe helt essensielt. De fleste har opplevd situasjoner der det oppstår frustrasjon eller gnisninger fordi vi “trodde” at noe skulle være utført. At vi “tror” noe er et vanlig symptom på manglende eller svak kommunikasjon. Er vi tydelig på hva vi forventer, hva vi kan levere og hvordan vi skal utveksle informasjon så VET vi i stedet for å TRO. Dette høres ut som banaliteter, og bør vel egentlig også være det. Utfordringen er at det i få tilfeller gjøres avsjekk underveis. Vi tror vi skjønner hva som er kommunisert, vi tror vi har avlevert beskjeder klart og tydelig, og at våre forventninger er krystallklare. På den andre siden tror vi at vi har forstått, tror vi fremstår som dumme om vi spør om utdypninger og vi tror at det kommer til å løse seg. Det er veldig mye “tror” der, altså.

Legg til at vi igjennom mange år har gått mot en skriftlige kommunikasjonsform i stedet for verbal og ansikt til ansikt. Alle som jobber med kommunikasjon vil kunne fortelle deg at kroppsspråk utgjør en enorm del av overleveringen av informasjon. Helt opp til 90 %, vil enkelte si. Og nei, det kan ikke erstattes av emojis – selv om enkelte tror det og fyller den skriflige kommunikasjonen med tilsvarende 90 % smileys.

For å komme nærmere tilbake til Helges uttalelse om kommunikasjon er det viktig at vi er omforent om HVA som skal gjøres. HVEM som skal gjøre det. NÅR det skal være ferdig, og til slutt HVOR MYE ressurser som er til rådighet. Vite, ikke tro.

Videre peker Helge på hva som ikke blir sagt også. Dette er hvor fingerspitzgefühlen skal komme til sin rett, og en konsulent skal kunne filtrere ut f.eks. hvem som må prates med på tomannshånd for å få hele bildet. Hvilke politiske strømninger som går i en organisasjon, hvem som har påvirkningskraft selv om tittelen ikke skulle tilsi det osv. Kan du navigere i et slikt landskap er det mye informasjon som er tilgjengelig for deg, som for den med kortere antenner forblir usagt.

Avslutningsvis er det også en selvfølge for en god konsulent at du holder kunden din oppdatert på hva som skjer, hva som er gjort og hva som gjenstår. Om dette skjer i møter, på mail, eller over en kaffe avstemmer du med kunden din. Det vesentlige er at det kan vises til fremdrift, riktig bruk av tid og prioritering av de rette oppgavene. Da er det lettere å juster kursen underveis om det er behov, og slike justeringer kan håndteres med minimal friksjon.

Vi i Tenera leverer konsulenttjenester fra rådgivning til operasjon og drift. Vil du vite mer om oss, eller er du nysgjerrig på om vi er din neste arbeidsgiver? Ta kontakt med oss her.

Hentet fra http://www.lunchstriper.no/

Hentet fra http://www.lunchstriper.no/